Chính sách bảo mật

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Dưới đây là các quy định và điều khoản sử dụng của website www.happynest.vn. Happynest có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Quy định và Điều khoản sử dụng mà không thông báo trước. Bạn hãy thường xuyên xem lại Quy định và Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập vào website.

I. Quy định thành viên

 1. Một khi đã đăng ký và sử dụng website www.happynest.vn, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng website cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website.
 2. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,… của Happynest dưới bất kỳ hình thức nào.
 3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, thông tin đăng tải trên Happynest.
 4. Không được sử dụng website của Happynest để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Happynest.
 5. Happynest cho phép người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ trên website hoặc/và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai. Nếu người dùng dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, người dùng cần xem xét Quy định và Điều khoản sử dụng này với người giám hộ hợp pháp của mình để đảm bảo người dùng và người giám hộ hiểu Quy định và Điều khoản sử dụng này, người giám hộ hợp pháp của người dùng quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
 6. Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được www.happynest.vn cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của www.happynest.vn thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. Quy định về thông tin, nội dung bài viết, hình ảnh đăng tải trên website

 1. Không đăng tải hình ảnh, nội dung, thông tin về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái với quy định pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và đạo đức xã hội.
 2. Không chia sẻ, đăng tải, bàn luận hay có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Không tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục; Không thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.
 3. Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
 4. Không quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 5. Không quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích, bí mật thông tin, không gian riêng của người sử dụng khác, cũng như xâm phạm đến Happynest.
 6. Khi sử dụng hình ảnh, thông tin của cá nhân/ tổ chức khác, người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và phải được sự đồng ý của cá nhân/ tổ chức đó.
 7. Không đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 8. Nội dung, thông tin chia sẻ cần đảm bảo chuẩn mực ngữ pháp và chính tả tối thiểu, nhất là chữ hoa, chữ thường, dấu chấm, dấu phẩy.
 9. Hình ảnh đăng tải theo đúng quy định và hướng dẫn của Happynest.

III. Quy định về sở hữu trí tuệ

 1. Happynest có toàn quyền sử dụng các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên Happynest. .
 2. Happynest có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên Happynest mà không cần thông báo trước.
 3. Các nội dung do Happynest sản xuất hoặc do thành viên Happynest đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn happynest.vn và dẫn liên kết về bài viết gốc. Happynest có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.
 4. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, vui lòng liên lạc qua địa chỉ email info@happynest.vn.

IV. Quyền hạn và trách nhiệm của Happynest.vn

 1. Happynest.vn có quyền can thiệp vào bài viết, hình ảnh, bình luận do thành viên gửi (sửa, xóa,…) mà không cần thông báo trước để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.
 2. Happynest có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,…) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.
 3. Happynest lưu một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,…). Happynest cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 4. Happynest.vn có quyền hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng các cách gởi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.
 5. Happynest.vn không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng thông tin chưa được xác thực trong các nội dung, hình ảnh đóng góp của thành viên.
 6. Happynest.vn không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,…) trong quá trình sử dụng Internet truy cập website.
 7. Happynest.vn có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Quy định và Điều khoản sử dụng.
 8. Trong quá trình phát triển, quy định và điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. Happynest không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.​

V. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 1. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo Quy định của pháp luật và Quy định và Điều khoản sử dụng.
 2. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 3. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 4. Được bảo đảm bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, www.happynest.vn sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên website, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 5. Được sử dụng các dịch vụ trên mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
 6. Việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh…trên website www.happynest.vn hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể là mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác, ….). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh,..này.

VI.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm Quy định và Điều khoản sử dụng​

 1. Nhắc nhở, cảnh cáo: Đối với hành vi vi phạm quy định của www.happynest.vn về thể thức, vị trí, chủ đề của bài viết; nội dung rác, nội dung quảng cáo, nội dung ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức khác hoặc có hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích của www.happynest.vn: Ban Quản trị có quyền xoá, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ ba).
 2. Khóa tài khoản tạm thời: Ban Quản trị đảm bảo sự kiểm duyệt bài mới, ẩn các bài không phù hợp hay tạm thời khoá nick các Thành Viên spam các tin tức quảng cáo, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho diễn đàn và để không ảnh hưởng tới hoạt động của các Thành Viên khác.
 3. Khóa tài khoản vĩnh viễn: Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về nội dung cấm đăng tải, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội: Ban Quản trị www.happynest.vn có quyền khóa, xóa ngay lập tức bài đăng mà không cần thông báo. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày hoặc 15 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba).